Slide_Faq

Heeft u vragen?

BK Brandkasten geeft u graag antwoord!

Waarden-indicatielijst

 

Serie Euronorm klasse Waarde-indicatie
STAR S2 S2 € 5.000
STAR N/O N/O € 7.000
STAR I I € 9.000
STAR II II € 23.000
EuroCity DORTMUND N/0 N/0 € 7.000
EuroCity MUNCHEN I I € 9.000
EuroCity DRESDEN I I € 9.000
EuroCity PARIS II II € 23.000
EuroCity ROM III III € 36.000
KP N N € 7.000
KP I I € 9.000
KP II II € 23.000
EUROPA N/O N/O € 7.000
EUROPA I I € 9.000
EUROPA II II € 23.000
EUROPA III III € 36.000
EUROLINE III III € 36.000
EUROLINE IV IV/IV KB € 55.000
EUROLINE V V/V KB € 82.000
EUROLINE VI VI/VI KB € 91.000
BK SE N/O N/O € 7.000
BK SE I I € 9.000
BK SE II II € 23.000
BK SE III III € 36.000
BK SE IV IV € 55.000

 

Vloer- en Muurkluizen

Naam Euronorm klasse Waarde-indicatie
CUSTODIAN vloerkluis € 7.000
MINDER vloerkluis € 9.000
FRANKFURT muurkluis I € 9.000
N/C vloerkluis € 19.000
DREADNOUGHT vloerkluis € 32.000

DUO SERIE

Zowel inbraakwerende kasten, getest en gecertificeerd volgens Europese norm
EN 1143-1 als brandwerende kasten, getest en gecertificeerd volgens
Euronorm 1047- 1 
(S60 P/Dis = 1 uur, S120 P/Dis = 2 uur).

Serie Papier Euronorm klasse Waarde-indicatie
EuroCity Duo SOLINGEN S 60 P S2 € 5.000
EuroCity Duo KÖLN S 60 P N/0 € 7.000
EuroCity Duo WUPPERTAL S 60 P I € 9.000
EuroCity Duo BERLIN S 120 P I € 9.000
EuroCity Duo WIEN S 60 P II € 23.000

 

Serie Datasafes Euronorm klasse Waarde-indicatie
EuroCity Duo STOCKHOLM S 60 Dis I € 9.000
EuroCity Duo GÖTEBORG S 60 Dis I € 9.000
BK SD SDE S 120 Dis II € 23.000

 

VOOR BRAND- EN INBRAAKWERENDE KASTEN

Norm klasse volgens EN 144 50 Verzekering
Norm klasse volgens EN 1143-1 (Standaard) Waarde indicatie
Norm klasse volgens EN 1143-2 (Deposit uitvoering) Nederland

Europese unie

EN Klasse EN Normering Contant geld
S 1 EN 14450 € 2.500,–
S 2 EN 14450 € 5.000,–
N of O EN 1143-1 € 7.000,–
N of O + Depostit EN 1143-2 € 7.000,–
I EN 1143-1 € 9.000,–
I + Deposit EN 1143-2 € 9.000,–
II EN 1143-1 € 23.000,–
II + Deposit EN 1143-2 € 23.000,–
III EN 1143-1 € 36.000,–
III + Deposit EN 1143-2 € 36.000,–
IV EN 1143-1 € 55.000,–
IV + Deposit EN 1143-2 € 55.000,–
IV ( KB* ) EN 1143-1 overleg verzekeraar
V EN 1143-1 € 82.000,–
V ( KB* ) EN 1143-1 overleg verzekeraar
VI EN 1143-1 € 91.000,–
VI ( KB* ) EN 1143-1 overleg verzekeraar

Het is een misvatting dat een kast brandvrij, brandveilig of hittebestendig is.
Immers als de brand maar lang genoeg duurt en de hitte overeenkomstig is, zal de inhoud altijd verloren gaan. Wat is dan brandwerend? Een vraag waarop geen antwoord te geven is zonder een en ander uiteen te zetten.

Brandwerend is het bieden van weerstand tegen een bepaalde temperatuur en temperatuurstijging gedurende een bepaalde tijd. Tevens dienen de krachten welke tijdens brand ontstaan opgevangen te kunnen worden.

Brandwerende kasten worden ingedeeld in classificaties. Getest volgens een tweetal soorten testen:

1. Standaard test
In een standaard test wordt de brandwerende kast in een oven geplaatst. De oven wordt verhit tot een temperatuur tussen de grofweg 925 en 1040 º Celsius. Afhankelijk van het type kast wordt deze gedurende 1 of 2 uren op deze temperatuur gehouden. Na verwarming van de kast zijn er twee mogelijkheden van afkoeling:

a) De kast wordt uit de oven gehaald en afgekoeld met bluswater.
b) De branders in de oven worden uitgezet, echter men laat de kast in de oven staan. Zodra de temperatuur, gemeten in de kast, gaat dalen dan pas haalt men de kast uit de oven.

2. Uitgebreide test
In de uitgebreide test wordt de kast in een voorverwarmde oven van grofweg 800-1100º Celsius geplaatst en blijft in deze oven gedurende 30 minuten. Na deze 30 minuten haalt men de kast uit de oven. De kast wordt aan een valproef onderworpen wat inhoudt dat deze een vrije val ondergaat van tussen de 5 en 10 meter op een bed van klinkers of puin. Na deze valproef wordt de kast weer in de oven geplaatst en wederom verhit, afhankelijk van het type test gedurende 30 of 60 minuten. Na afloop van de verstreken tijd worden de branders uitgezet en volgt een afkoeling volgens methode 1 of 2.

WAAROM TWEE VERSCHILLENDE TESTEN.
De standaard test bootst een gemiddelde brand na, welke in een woonhuis of bedrijf voor zou kunnen komen. De uitgebreide test bootst daarentegen een gemiddelde brand na, met een simulatie van het instorten van het gebouw en met het bijbehorende oplaaien van het vuur.

GEMETEN TEMPERATUREN:
Als criterium wordt de maximaal gemeten temperatuur in de kast aangehouden.
Hierin zijn weer een drietal gradaties.
1) 170º Celsius voor documenten.
2) 65º Celsius voor opbergen van computertapes.
3) 55º Celsius voor opbergen van diskettes/floppy’s en magneetbanden.

Wel dient er bij vermeld te worden dat de relatieve vochtigheidsgraad in gradatie 2 en 3 niet boven de 85% mag uitkomen in verband met aantasting door vocht van de mediadragers.

Een geteste kast is nog geen goedgekeurde kast ! Let hier goed op bij aanschaf van een brandwerende kast. Immers het verloren gaan tijdens brand van al uw documenten en computerbestanden is niet in geldwaarde uit te drukken.

SOORTEN BRANDWERENDE KASTEN:
Er zijn 4 soorten brandwerende kasten verkrijgbaar

1: Geschikt voor papieren documenten met een brandwerendheid van 60 minuten (S 60 P)
2: Geschikt voor papieren documenten met een brandwerendheid van 120 minuten (S 120 P)
3: Geschikt voor datadragers met een brandwerendheid van 60 minuten (S 60 DIS)
4: Geschikt voor datadragers met een brandwerendheid van 120 minuten (S 120 DIS)

WAT U ZICH GOED DIENT AF TE VRAGEN:
Wat gaat U opbergen? Papier of datadragers, of een combinatie van beide. Waar komt de kast te staan ? Immers in geval van brand zal een op een etage geplaatste kast eerder zwaarder belast worden, warmte stijgt namelijk omhoog. Type gebouw en gebruikte materialen in het gebouw, bereikbaarheid van de kast, automatische blusinstallaties …. Dit zijn allemaal elementen waar rekening mee gehouden dient te worden voor aanschaf van het juiste model.

Het is een misvatting dat een Brandkast inbraakvrij of niet te kraken is.
Immers als men maar voldoende tijd heeft én over de juiste gereedschappen beschikt, zal de inhoud altijd verloren gaan. Wat is dan inbraakwerend? Een vraag waarop geen antwoord te geven is zonder een en ander uiteen te zetten.

Een inbraakwerende kast is een kast welke een bepaalde hoeveelheid weerstand biedt tegen inbraakwerktuigen, in gesloten en vergrendelde toestand.

Inbraakwerende kasten worden ingedeeld in verschillende classificaties. De classificaties worden door de European Safe Rating Committee, het NCP, Nationaal Centrum voor Preventie en de VNS, Vereniging van Nederlandse Safeleveranciers gebruikt om een verzekering waarde -indicatie aan de kast toe te kennen, zoals bijvoorbeeld de Euronormering.
Deze Euronormering houdt in dat er in Europees verband een eensluidende norm gesteld is voor wat betreft het in bepaalde mate bieden van weerstand tegen inbraak De weerstand tegen inbraak wordt uitgedrukt in zogenaamde weerstandeenheden, waarbij men verschil maakt tussen het gedeeltelijk toegang verschaffen en de volledige toegang tot de inhoud van de kast.

SOORTEN AANVALSWAPENS:

Mechanische: Koevoet, beitel, breekijzer, schroevendraaier, wiggen, hamers, etc.

Elektrische: Boren, slijpen, sloophamer, diamantboor, etc.

Thermische: Snijbranders en thermische lans, etc.

Explosieven.

Een geteste kast is nog geen goedgekeurde eurogenormeerde kast ! Let hier goed op bij de aanschaf van een inbraakwerende kast. Immers het verloren gaan tijdens inbraak van al uw waardevolle spullen is niet in geldwaarde uit te drukken.

ER ZIJN VELE SOORTEN INBRAAKWERENDE KASTEN VERKRIJGBAAR:

Klasse S1 Geschikt voor het opbergen van een contant geldbedrag tot € 2.500,–

Klasse S2 Geschikt voor het opbergen van een contant geldbedrag tot € 5.000,–

Klasse N/0 Geschikt voor het opbergen van een contant geldbedrag tot € 7.000,–

Klasse I Geschikt voor het opbergen van een contant geldbedrag tot € 9.000,–

Klasse II Geschikt voor het opbergen van een contant geldbedrag tot € 23.000,–

Klasse III Geschikt voor het opbergen van een contant geldbedrag tot € 36.000,–

Klasse IV Geschikt voor het opbergen van een contant geldbedrag tot € 55.000,–

Klasse V Geschikt voor het opbergen van een contant geldbedrag tot € 82.000,–

Klasse VI Geschikt voor het opbergen van een contant geldbedrag tot € 91.000,–

Klasse VII tot en met Klasse XIII, in overleg met Uw verzekeringsmaatschappij.

TOT SLOT, WAT U ZICH GOED DIENT AF TE VRAGEN:
Wat gaat U opbergen? Contant geld of, voor derden, waardevolle goederen? Vertrouwelijke documenten, of een combinatie van goederen? Waar komt de kast te staan? Immers in geval van inbraak zal een op een etage geplaatste kast moeizamer bereikt worden dan een kast direct achter de toegangsdeur. Ligging en type gebouw. Gebruikte materialen in het gebouw, zoals hang- en sluitwerk. Bereikbaarheid van de kast. Elektronische alarmering. Sleutelbeheer. En natuurlijk ook het gewicht van de kast in combinatie met de vloerbelasting.